Poradce s výrobky GLORIA

Chyťte plevel za kořeny!

Odstraňování plevele z vjezdu do dvora, kamenných cestiček nebo na terasy je časově náročná práce pro každého majitele zahrady. A často se obtěžující rostliny po několika týdnech objeví znovu. Produktová řada Thermoflamm bio od GLORIE poskytuje komfortní pomoc.

Efektivní likvidace plevele s GLORIÍ

Produktová řada GLORIA Thermoflamm se skládá ze čtyř variant přístrojů. Možné oblasti použití sahají od odstraňování plevele ve spárách mezi dlaždicemi chodníku, dlažebními kostkami nebo u kamenných hran až po profesionální použití na velkých plochách.

Ekologicky šetrný způsob likvidace plevele

Použití chemické palice při likvidaci plevele se často jeví jako jednoduché a nejpohodlnější řešení. Mnoho uživatelů ovšem neví, že použití chemických, ale také mnohých biologických prostředků, které nejsou schválené (mezi ně patří například ocet nebo sůl), je na volném prostranství zakázané.
Termická likvidace plevele nabízí praktickou a ekologicky šetrnou alternativu, která se úplně zříká použití chemických prostředků. Plevel se zde přitom zpracuje pomocí horkého proudu o teplotě až 650 °C (Thermoflamm bio Electro) nebo pomocí plynného plamene o teplotě až 1 000 °C (Thermoflamm bio Classic, Comfort a Professional).

Vyzařované teplo pronikne až do kořenů plevele. Tím lze efektivně zničit i neoblomné a hluboko zakořeněné rostliny. Působením vysokých teplot se odpařuje buněčná tekutina z rostlinných buněk a rozpíná se. Buněčné stěny se tímto rozpínáním rozpadnou a zničí. To způsobí nejenom krátkodobý efekt, nýbrž se také postará o trvalé odstranění plevele.