Produktový poradca GLORIA

Biologická likvidácia buriny

Termické ničenie buriny je ekonomickou a ekologickou možnosťou boja proti rušivej zeleni pred domom a za domom, pričom sa úplne upustí od chemických prípravkov. Miesto toho spôsobí krátky ohrev odumretie rastlinných buniek. Ideálnou dobou aplikácie je skoré vývojové štádium buriny, preto by sa ošetrovanie malo zahájiť už začiatkom jari. Opakované aplikácie v priebehu roka vedú k trvalo dobrým výsledkom.