GLORIA pretlakový ventil s kompresorovou prípojkou

GLORIA pretlakový ventil s kompresorovou prípojkou

informácie o výrobku

Pretlakový ventil pre externý kompresor.

• Umožňuje dlhé pracovné intervaly a optimálny rozstrek.

• Odšroubovateľný ventil.

Určený pre všetky 5 a 8 litrové plastové postrekovače Gloria: prima 5 typ 39TE, prima 5 typ 42E, primex 5, SOX 5, Pro 5, Pro 8, PaintPro5 (ďaľšie modely po konzultácii).

 

identifikačné íslo728381.0000
EAN404 643 602 1284