Gloria Kvalita

GLORIA má od nepamäti radu vývojových inžinierov, ktorí monitorujú náročné pracovné podmienky a vysoké technické požiadavky profesionálnych užívateľov. Sú nastavené vysoké štandardy kvality, ktoré sa tiež odrážajú vo výrobe. Vysoko kvalitné materiály sú používané nielen do postrekovačov z nehrdzavejúcej ocele, ale tiež do plastových modelov.

Tiež pri samotnej výrobe je spoločnosť GLORIA úplne nekompromisná. Moderné technické zariadenia tvoria základ pre optimálne výrobné podmienky. Skúsení pracovníci zaručujú potrebnú starostlivosť pri montáži. Opakované kontroly komponentov vo výrobnom procese zamedzujú výskytu prípadných vád už v počiatočnej fázi. Nejvyššia rada tlakových postrekovačov GLORIA je vyrábaná v Nemecku.

V každom kroku pri vývoji a výrobe prístrojov je kladený veľký dôraz na kvalitu. Priama kontrola a vplyv na výrobu s dohľadom vysoko špecializovaných profesionálov, spolu s vysokou flexibilitou výroby, je samozrejmosťou. Z uvedených skutpčností vyplýva, že u výrobkov nesúcich označenie „Made in Germany“ je vysoká kvalita stále štandardom. Výsledkom tohoto usília sú robustné výrobky nasadzované k práci na staveniskách, vo firmách a tiež pri extrémnych klimatických podmienkach po celom svete.

• presvedčujúca odolnosť
• aplikovaná ergonómia zjednodušuje a uľahčuje prácu
• odolné tesnenia, precízne trysky a hojné príslušenstvo prinášajú radosť a riešenia s výrobkami GLORIA.

Pre zaistenie trvalej garancie kvality výrobkov bola spoločnosť certifikovaná podľa normy DIN ISO 9001. Tá zaručuje nemennú kvalitu výrobkov a služieb, prevedenia a tiež vysokú spoľahlivosť. Okrem CE-certifikátu obdržela rada modelov ocenenia skúšobne TUV/GS-Siegel, ktorá potvrdzuje vynikajúcu bezpečnostnú úroveň výrobkov.

GLORIA zaišťuje pre výrobky uvedené v katalógu 10 ročnú servisnú podporu vrátane dodávok náhradných dielov. Takto môžu zákazníci dlhodobo tažiť z kvality svojich postrekovačov.

 

Toto sú pádne argumenty, ktoré upevňujú dôveru v postrekovače GLORIA.

GLORIA kvalita – viac než len slová!